InfraWEB-tjänster

IW RWS -tjänster

När vår expertis och kundernas behov växer har vi börjat tillhandahålla vägtjänster till våra kunder. Idén med en keli-tjänst föddes när vi testade vår partners keli-sensorer för våra kunder. Utgångspunkten är framsyn och systematiskt utnyttjande av olika mätdata och prognoser.

Vi anser också att informationen i realtid och dess användbarhet är väsentlig. Med olika mätmetoder, prognoser och faktiska data kan vi skapa en ögonblicksbild som gör det möjligt för kunden att få den information de behöver enkelt och i rätt tid, till exempel till sin mobila enhet. Vår vägtjänst fick sina första användare i slutet av 2017.

Vi erbjuder en helt ny typ av service till väghållare, fastighetsägare, underhållsentreprenörer samt alla som behöver väderinformation.

IW Kunto -tjänster

Kartanvändargränssnitten som produceras av Marjetas tillståndshanteringstjänst kan bläddras på flera olika applikationsplattformar: stationära applikationer, mobilapplikationer, webbapplikationer, navigatörer etc. Förutom visuell presentation kräver applikationen också funktioner relaterade till analys och publicering av data.

Dessutom krävs ofta kartapplikationen för att låta användaren söka i materialet baserat på vissa funktionsdata, klicka för att visa funktionsinformation, mäta med ett område eller linjemätverktyg och hämta koordinaterna för en specifik plats i det koordinatsystem som de väljer.