InfraWEB Kunto

InfraWEB Kunto on selainpohjainen palvelu, josta tilaajana näet kokonaisvaltaisen kuvan julkisen omaisuuden tilasta. Palvelun avulla mahdollistat omaisuustiedon paremman saavutettavuuden ja hyödyntämisen koko organisaatiossa. Palvelun avulla hallinnoit ja päivität paikkatietoaineistoja. Voit tallentaa, tarkastella ja tulostaa infraomaisuuteen liittyviä ominaisuus ja -paikkatietoja karttakäyttöliittymien kautta.

Palvelun perustaminen asiakkaalle alkaa infraomaisuuden tietojen priorisoinnilla, kartoituksella ja aineistoviennillä palveluun. Infraomaisuudesta eri menetelmin kerätyt tiedot tallennetaan palveluun omaisuuserittäin datatasoiksi, jotka kertovat omaisuudesta esimerkiksi sijainnin, määrän, kuntoluokan, toteumatiedot eri vuosilta jne. asiakkaan palvelutason mukaan. Palvelun aloituspaketti sisältää kolme datatasoa. 

Palveluun sisältyy asiakkaan oma päivitystaso, johon voit itse lisätä toteumatietoja. Asiakkaan lisäämät tiedot suositellaan tarkastettavaksi vuosittain yhdessä palveluntarjoajan kanssa, jonka jälkeen palveluntarjoaja tallentaa toteumatiedot historiatiedoksi palveluun.

 

Näin pääset alkuun:

Kerää digitoitavat kartat, dokumentit ja muut omaisuustietoa sisältävät aineistot. Tieto voi olla lähtökohtaisesti missä tahansa tiedostomuodossa (taulukko-, kartta-, piste-, viiva- tai pinta-alatieto).

Pyydä tarjous aineistojen digitoimisesta ja integraatiosta organisaation muihin järjestelmiin.

Taustaa omaisuudenhallinnan palvelulle

Marjetaksen ydinajatus on tuottaa ajantasaista kuntotietoa infraomaisuudesta ja esittää se helposti luettavassa muodossa nykyaikaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Marjetas on toiminut kaupunkisektorilla omaisuudenhallinnan sopimuskumppanina, sopimuskenttänään katuverkon ja yleisten alueiden kunnonhallinnan palvelusopimukset jo vuodesta 2012. Kokemusta Marjetaksella on näin kaupunkien katualueiden ja sen varusteiden sekä laitteiden ominaisuustiedosta ja kunnosta jo kohta kymmenen vuoden ajalta.


TIETOISUUS

Omaisuudenhallinta perustuu riittävään tietoon omaisuudesta; mitä meillä on, kuinka paljon ja missä? Kunnan infraomaisuuden digitointi aloitetaan kokoamalla olemassa olevat kuntatekniikan tiedot yhteen paikkaan. Ratkaisun tähän tarjoaa infraomaisuuden tietovarasto, InfraWEB Kunto-palvelu, jossa tieto omaisuudesta on mm. visuaalisena paikkatietona kartalla. Palveluun tuotettava tieto voi olla lähtökohtaisesti missä tahansa tiedostomuodossa (taulukko-, kartta-, piste-, viiva- tai pinta-alatieto).


SAAVUTETTAVUUS

Miten varmistetaan kerätyn tiedon saavutettavuus ja hyödynnettävyys koko organisaatiossa? Omaisuuden tilaa voidaan seurata selainpohjaisesta InfraWEB-käyttöliittymästä tai ohjaamalla tieto avoimien rajapintojen kautta organisaation omiin tai kolmannen osapuolen järjestelmiin. Arvokas tieto on yhdessä paikassa ja tieto on kaikkien saatavilla koko organisaatiossa. Seuraava kysymys on, kuinka omaisuustietoa päivitetään?


PÄIVITETTÄVYYS

Ajantasainen tieto omaisuudesta mahdollistaa johdonmukaisen toiminnan; voidaan tehdä kohdennettuja päätöksiä oikea-aikaisesti, oikeaan sijaintiin. Säännöllisesti päivittyvä tieto antaa edellytykset mm. tarkalle investointien ja budjetoinnin ohjaamiselle. Tiedon avulla ennakoidaan paremmin kunkin omaisuuserän tarpeita ja ohjataan käytössä olevaa rahamäärää oikea-aikaisesti. Digitaalisten ratkaisujen avulla omaisuuden tilaa seurataan ja ennakoidaan helpommin. Päästään reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen, jolloin voidaan alkaa puhua omaisuuden elinkaaren hallinnasta. InfraWEB Kunto-palvelun avulla tehdään taloudellisesti kestävämpiä ajantasaiseen tietoon pohjautuvia päätöksiä.Tieto suoritetuista toimenpiteistä katu- ja kevyen liikenteen väyläverkolta luovat tiedon omaisuuden kunnon käyttäytymisestä, rakenteiden kestävyydestä sekä rakenteiden elinodotusajasta.

Asiakkaan olemassa olevaa aineistoa hyödynnetään kuntokartoituksen pohja-aineistona. Vajaasta ja puutteellisesta aineistoista huolimatta on Kuntokierteen laatiminen mahdollinen.

Marjetaksen suorittama kuntokartoitus laaditaan Kuntaliiton ohjeen mukaisesti. Kuntokartoituksen avulla määritetään katuverkon ja kevyen liikenteen väylien kuntotaso ja korjausvelan määrä.

Kuntokartoituksen perusteella suoritetaan jatkomittaukset, kuten maatutkaus ja kantavuusmittaukset määritetylle kohdejoukkolle. Yleensä jatkotutkimukseen otettava kohdejoukko on noin 10 % koko verkostosta.

Alustavan korjausinvestointibudjetin laadinta yhdessä asiakkaan kanssa. Budjettikäsittely kunnan hallintoelimissä, missä luodaan edellytykset säästötavoitteille.

Kuntokierteeseen valitut katu ja kevyen liikenteen väyläkohteet ovat valittu. Kohteista on laadittu korjaustoimenpideselvitys ja kustannussäästölaskelma.

Hankesuunnitelman mukaisten kohteiden täsmäsuunnittelu.

Katukohteinen huoltokirja, jossa on esitetty kadulle tulevat korjaus- ja huoltotoimenpiteet sekä näiden kustannukset.

Kohdesuunnittelukohteista laaditaan kokonaisuudet, joista laaditaan hankintayksikön ohjeiden ja lain mukaiset julkiset hankinta-asiakirjat.

Suoritetaan tai avustetaan julkisessa kilpailutuksessa käyttämällä Hilma-kanavaa (myös Cloudia).

Urakoitsija suorittaa suunnitelmien mukaiset katujen ja kevyen liikenteen väylien korjaustyöt.

Palvelulupauksen mukainen tulostarkastelu, jossa seurataan katujen ja kevyen liikenteen väylien kuntotason sekä korjausvelan muutosta.

Tieto suoritetuista toimenpiteistä katu- ja kevyen liikenteen väyläverkolta luovat tiedon omaisuuden kunnon käyttäytymisestä, rakenteiden kestävyydestä sekä rakenteiden elinodotusajasta.

Asiakkaan olemassa olevaa aineistoa hyödynnetään kuntokartoituksen pohja-aineistona. Vajaasta ja puutteellisesta aineistoista huolimatta on Kuntokierteen laatiminen mahdollinen.

Marjetaksen suorittama kuntokartoitus laaditaan Kuntaliiton ohjeen mukaisesti. Kuntokartoituksen avulla määritetään katuverkon ja kevyen liikenteen väylien kuntotaso ja korjausvelan määrä.

Kuntokartoituksen perusteella suoritetaan jatkomittaukset, kuten maatutkaus ja kantavuusmittaukset määritetylle kohdejoukkolle. Yleensä jatkotutkimukseen otettava kohdejoukko on noin 10 % koko verkostosta.

Alustavan korjausinvestointibudjetin laadinta yhdessä asiakkaan kanssa. Budjettikäsittely kunnan hallintoelimissä, missä luodaan edellytykset säästötavoitteille.

Kuntokierteeseen valitut katu ja kevyen liikenteen väyläkohteet ovat valittu. Kohteista on laadittu korjaustoimenpideselvitys ja kustannussäästölaskelma.

Hankesuunnitelman mukaisten kohteiden täsmäsuunnittelu.

Katukohteinen huoltokirja, jossa on esitetty kadulle tulevat korjaus- ja huoltotoimenpiteet sekä näiden kustannukset.

Kohdesuunnittelukohteista laaditaan kokonaisuudet, joista laaditaan hankintayksikön ohjeiden ja lain mukaiset julkiset hankinta-asiakirjat.

Suoritetaan tai avustetaan julkisessa kilpailutuksessa käyttämällä Hilma-kanavaa (myös Cloudia).

Urakoitsija suorittaa suunnitelmien mukaiset katujen ja kevyen liikenteen väylien korjaustyöt.

Palvelulupauksen mukainen tulostarkastelu, jossa seurataan katujen ja kevyen liikenteen väylien kuntotason sekä korjausvelan muutosta.